Priprema za polazak u školu

Polazak u prvi razred osnovne škole veliki je događaj za celu porodicu: u prvom redu za budućeg đaka, ali i njegove roditelje i članove šire familije. Na neki način, dan kada se organizuje upis u osnovnu školu Beograd postaje pun najmlađih đaka prvaka, što, ako malo dublje pogledamo, predstavlja veliki korak na putu ka zrelosti, onaj u kojem se potvrđuje sav trud, ali i pažnja i ljubav koji su do tog trenutka uloženi u odgoj deteta.

Kids in school

Dete se mora prilagoditi novim pravilima ponašanja: sediti na jednom mestu duže vreme, pratiti aktivnost do kraja, doći na početak nastave, a njegova sposobnost učenja i izvršavanja zadataka stalno se procenjuju. Takođe, to je prva provera detetovih socijalnih, emocionalnih, intelektualnih i drugih sposobnosti.

O tim prvim danima školovanja uveliko zavisi uspešnost njegovog daljeg školovanja, pa ga možemo smatrati presudnim trenutkom za celi budući život deteta. Stoga je važno posvetiti pažnju pripremi deteta za školu (koja počinje mnogo ranije nego što mislimo), a naročito uticati na socijalnu i emocionalnu pripremu.

U periodu pred polazak u školu javljaju se i brojni strahovi, ponajviše roditeljski, koji se lako prenose na dete, s velikom mogućnošću da upravo to pokvari dane priprema i polaska u školu koji bi trebali biti veliko porodično veselje.

Pripremite svoje prvake razgovorom i objasnite mu da marljiv rad u školi stvara uslove za dobrog đaka!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *